Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».

Ανακοινώνει: Την προκήρυξη μίας (1) Θέσης με ειδικότητα: ΥΕ Οδηγό και καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη της θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πλήρη απασχόληση (8 ώρες) και για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα.

Τυπικά Προσόντα :

   1. Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας D

   2.  Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας

Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα:

  1. Προηγούμενη εμπειρία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 έως και τη Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ στα γραφεία του Συλλόγου.

 Διεύθυνση: Πουρνάρι Πέτα, Άρτας ΤΚ: 47 200

 Τηλέφωνο/ FAX: 26810-75557

                                                                                Για το Δ.Σ

                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπίζας Χαράλαμπος