Άρτα:24/02/2020
Αρ. Πρωτ.: 19

Σήμερα, 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, στο Πουρνάρι Άρτας, συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής εξέτασης - ελέγχου αιτήσεων και μοριοδότησης για την επιλογή Ωφελουμένων, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 4/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου να προβεί στη κατάρτιση  του προσωρινού πίνακα του επιτυχών και του επιλαχόντος.

Προσωρινός πίνακας Επιτυχών                          

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Όνομα Πατρός  

Μόρια

1.       

Στυλιανός Μπίζας   

Χαράλαμπος

60

 

Επιλαχών

 Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Όνομα Πατρός   

Μόρια

1.       

Ιωάννης Σκαλτσώνης  

Ευγένιος

57

 

Στον ανωτέρω πίνακα μπορεί να ασκηθεί ένσταση έως την Παρασκευή 28/02/2020 και ώρα 12:00π.μ.

Η επιτροπή εξέτασης - ελέγχου αιτήσεων και επιλογής Ωφελουμένων

Ο Υπεύθυνος της Πράξης: Χαράλαμπος Μπίζας

                        Τα μέλη: 1) Ματσούκα Ελένη

                                     2) Μαλαμή Γεωργία