Άρτα:28/02/2020  

Αρ. Πρωτ.: 21

Σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, στο Πουρνάρι Άρτας, συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής εξέτασης - ελέγχου αιτήσεων και μοριοδότησης για την επιλογή Ωφελουμένων, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 4/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου να προβεί στη κατάρτιση του οριστικού πίνακα του επιτυχών και του επιλαχόντος.

 

Οριστικός πίνακας Επιτυχών         

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Όνομα Πατρός 

Μόρια

1.       

Στυλιανός Μπίζας   

Χαράλαμπος

60

Επιλαχών

 Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Όνομα Πατρός 

Μόρια

1.       

Ιωάννης Σκαλτσώνης 

Ευγένιος

57

 

    Η επιτροπή εξέτασης - ελέγχου αιτήσεων και επιλογής Ωφελουμένων

   Ο Υπεύθυνος της Πράξης: Χαράλαμπος Μπίζας

                                 Τα μέλη: 1) Ματσούκα Ελένη