Σήμερα, 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, στο Πουρνάρι Άρτας, συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής εξέτασης - ελέγχου αιτήσεων και μοριοδότησης για την επιλογή Ωφελουμένων, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 4/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου να προβεί στη κατάρτιση  του Οριστικού πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων .

 

docxΟριστικός πίνακας Επιτυχόντων