Σήμερα, 10 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα, στο Πουρνάρι Άρτας, συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής εξέτασης - ελέγχου αιτήσεων και μοριοδότησης για την επιλογή Ωφελουμένων, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 4/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση του Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων και Επιλαχόντων. Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν σύμφωνα με τον προσωπικό αριθμό ΑΜΚΑ.   

 

docxΠροσωρινός Πίνακας