Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης: "Βελτίωση εγκαταστάσεων του συλλόγου γονέων και φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες Ν. Άρτας"

docΔιακήρυξη